Badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy są wykonywane na miejscu w punkcie pobrań naszej kliniki. Większość próbek wysyłamy do laboratorium w Niemczech, a tylko część jest analizowana przez lokalne laboratoria. Wykonanie badań w najlepszym europejskim ośrodku (BCA Lab w Augsburgu) gwarantuje najwyższą jakość procesu badania i umożliwia precyzyjne rozpoznanie choroby, a w konsekwencji szybsze podjęcie odpowiedniego procesu terapeutycznego. Wyniki są również konsultowanie przez naszego lekarza ze specjalistami w klinice w Niemczech.

Dokładna diagnostyka jest kluczowa dla procesu odkrycia i uzyskania dowodów na istnienie bakterii borrelii w organizmie. Potwierdzają to liczne badania i publikacje naukowe.

Diagnostyka laboratoryjna jest bardzo istotna pod kątem uzyskania dowodu na istnieninie potencjalnego zakażenia borrelią i innymi koinfekcjami. Na świecie jakość i wartość informacyjna wykrycia borrelii róźni się w zależności od kraju i poszczególnych laboratoriów, dlatego też wyniki badań wykonywane w różnych laboratoriach mogą się różnić. Dlatego też pod kątem moniotorowania postępow terapii ważnym jest, aby badania wykonywać w tym samym laboratorium.

Badaniami, które są unikalne i są wykonywanie tylko w laboratorium w Augsburgu są badania EliSpot oraz LymeSpot.

Elispot jest używane do wykrycia infekcji borrelii oraz koinfekcji na szczeblu komórki i dostarcza informacji o aktywności komórkowej systemu immulogicznego.

LymeSpot, czyli zmodyfikowane badanie EliSpot dostarcza informacji o aktywności infekcji i/lub stanu zapalnego. Test ten pozwala na rozróżnienie, czy mamy do czynienia z aktywną, czy też bierną infekcją. Dzięki temu badaniu mamy możliwość określenia czy przeważają procesy autoimmunologiczne, zapalenie, czy też infekcja pacjenta. W porównaniu z testem Elispot, który opiera sie na produkcji interferonu, Lymespot również określa cytokinę IL-2.