BCW oferuje połączenie antybiotykoterapii z programem terapeutycznym opartym na zasadach holistycznych. Zalecane przez naszego specjalistę plany terapeutyczne są zgodne ze standardami ILADS i od lat z powodzeniem stosowane w największej klinice Europie – Borreliose Centrum w Augsburgu, z którą zresztą współpracujemy w ramach partnerstwa.

Aby postawić właściwą diagnozę choroby niezbędne są trzy konsultacje.

Na pierwszej lekarz prowadzący zbiera dokładne informacje na temat historii chorób pacjenta, lekarz wyjaśnia metody przeprowadzania diagnostyki, stworzy panel laboratoryjny w celu przeprowadzenia badań i postawienia diagnozy. Wizyta trwa około 1 godziny.

Druga wizyta ma miejsc już po uzyskaniu wyników badań z laboratorium (do dwóch tygodni po pierwszej wizycie). Lekarz omawia wyniki badań i przedstawia plan  terapii. Podczas konsultacji lekarz stworzy kolejny, konieczny do przeprowadzania w celu kontroli przebiegu leczenia – test laboratoryjny. Wizyta trwa około 1 godziny.

Trzecia wizyta odbywa się przynajmniej po 8 tygodniach w stosunku do drugiej wizyty. Ma na celu ocenienie skuteczności podjętej terapii, a zgodnie z wnioskami lekarz zaleca dalsze metody terapeutyczne. Wizyta trwa do 1 godziny.

Szczegółowy opis badań diagnostycznych, konsultacji oraz planów leczenia przedstawione są na podstronach.