Klinika BCW specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób odkleszczowych oraz koinfekcji i powstała przy współpracy z niemiecką kliniką BCA w Augsburgu.

Borelioza jest najbardziej znaną chorobą przenoszoną przez kleszcze. Rzadko jednak zakażony kleszcz przenosi tylko jeden rodzaj baketrii, najczęściej towarzyszą temu również koinfekcje (Babesia, Bartonella, Ehrlichia, etc). Nasza klinika oferuje pacjentom unikalną kombinację diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Dzięki współpracy z BCA Clinic w Augsburgu nasz zespół został przeszkolony w największej klinice leczenia chorób odkleszczowych w Europie, a większość badań wysyłanych jest do analizy do Niemiec.

Borelioza jest uleczalna w większości przypadków, nawet powyżej 70%, ale jest to długotrwały proces i kuracja trwa miesiącami. Istnieją różne formy terapii, poczynając od antybiotykoterapii, poprzez wzmocnienie układu odpornościowego i elektroterapię. Natomiast równie ważnym aspektem jest zmiana nawyków żywieniowych i odpowiednia suplementacja.

Zaburzenia, z którymi standardowo zwracają się do nas pacjenci:

 • zmęczenie i uczucie niewydolności uniemożliwiające realizowanie zwykłych codziennych obowiązków
 • ból stawów i mięśni ze zmiennym nasileniem i lokalizacją
 • silne bóle głowy
 • pogorszenie pamięci, koncentracji, zmienność emocjonalna
 • zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego
 • wyraźne zaburzenia jakości i długości spania, często z silnym poceniem się w nocy
 • uczucie, że są stale chorzy
 • u małych dzieci spowolnienie lub zupełne zatrzymanie rozwoju psychomotorycznego
 • nieuzasadnione pogorszenie wyników w nauce
 • niewyjaśnione zmiany w zachowaniu, postępowaniu i wyrażaniu się
 • upośledzenie w obrazie zaburzeń spektrum autystycznego