Aby móc w pełni ocenić stan zdrowia pacjenta pod kątem boreliozy i towarzyszących jej koinfekcji potrzebne są naszym zdaniem trzy konsultacje z lekarzem prowadzącym, w tym szeroki zakres badań diagnostycznych, antybiotykoterapia a opcjonalnie konsultacje z doradcą żywieniowym i fizjoterapeutą. Świadczymy również konsultacje w formie mailowej, natomiast warunkiem takiej konsultacji jest co najmniej jedna wcześniejsza wizyta i fizyczna obecność pacjenta u nas w klinice.

Pierwsza konsultacja: wywiad – koszt konsultacji 300 zł
Pierwsza konsultacja ma na celu zebranie dokładnych informacji na temat historii przebytych chorób pacjenta oraz dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia. Przydatne będą wszystkie dokumenty lekarskie pacjenta, a także wcześniejsze wyniki badań laboratoryjnych.
Po przeprowadzeniu wstępnego badania oglądowego, lekarz przybliży specyfikę chorób odkleszczowych, a także wyczerpująco wyjaśni metody przeprowadzania diagnostyki, jej zalety i rodzaje ewentualnych powikłań.
Podsumowaniem pierwszej konsultacji jest stworzenie przez lekarza precyzyjnego panelu laboratoryjnego (zestaw przepisanych badań) oraz ewentualnych badań konsyliarnych, służących potwierdzeniu obecności infekcji.
Czas trwania konsultacji: około 45 minut.

Druga konsultacja: diagnostyka – koszt konsultacji 200 zł
Termin drugiej konsultacji przypada na okres ok. 1-2 tygodni po wywiadzie, po uzyskaniu wyników badań z laboratorium. Lekarz wyczerpująco omówi wyniki badań, przedstawiając plan rekomendowanej terapii, a także możliwości rozpoczęcia leczenia. Podczas konsultacji lekarz stworzy kolejny, konieczny do przeprowadzania w celu kontroli przebiegu leczenia – test laboratoryjny. Druga wizyta może być przeprowadzona w formie on-line lub telefonicznej.

Czas trwania konsultacji: około 30 minut.

Trzecia konsultacja i/lub dalsze konsultacje kontrolne – koszt konsultacji 200 zł
Trzecia konsultacja odbywa się przynajmniej po 8 tygodniach w stosunku do drugiej wizyty. Jej celem jest ocena skuteczności podjętej terapii względem zaburzeń obserwowanych u pacjenta. Zgodnie z wnioskami lekarz zaleca dalsze metody terapeutyczne.

Czas trwania konsultacji około 30 minut.

Konsultacje za pomocą nowoczesnych środków przekazu elektronicznego / konsultacja telefoniczna

Jest możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie mailowej lub konsultacji telefonicznej przy czym koszt konsultacji uzależniony jest od zakresu porady oraz jej charakteru (konsultacja podstawowa, pogłębiona lub pełna). Warunkiem odbycia konsultacji w formie mailowej lub telefonicznej jest co najmniej jedna wcześniejsza wizyta i fizyczna obecność pacjenta u nas w klinice.

Konsultacja podstawowa sprowadza się do odpowiedzi na pytania ze strony pacjentów, konsultacja pogłębiona zawiera również analizę wyników oraz potencjalną modyfikację planu leczenia ustalonego wcześniej przez lekarza, natomiast konsultacja pełna uwzględnia  wystawienie i wysłanie recepty. Cena konsultacji podstawowej wynosi 60 zł, konsultacji pogłębionej 120 zł, natomiast pełnej 200 zł. Na konsultację za pomocą nowoczesnych środków przekazu elektronicznego wymagana jest wcześniejsza zgoda pacjenta.

W przypadku zainteresowania konsultacją za pomocą nowoczesnych środków przekazu elektronicznego wymagana jest wcześniejsza wpłata na poniższe konto bankowe:

Klinika leczenia boreliozy, ul. Białowiejska 24A, 01-458 Warszawa,

Nr konta bankowego w mBanku: 74 1140 2004 0000 3202 7936 4365