Aby móc w pełni ocenić stan zdrowia pacjenta pod kątem boreliozy i towarzyszących jej koinfekcji potrzebne są naszym zdaniem trzy konsultacje z lekarzem prowadzącym, w tym szeroki zakres badań diagnostycznych, antybiotykoterapia a opcjonalnie konsultacje z doradcą żywieniowymy i fizjoterapeutą.

Pierwsza konsultacja: wywiad
Pierwsza konsultacja ma na celu zebranie dokładnych informacji na temat historii przebytych chorób pacjenta oraz dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia. Przydatne będą wszystkie dokumenty lekarskie pacjenta, a także wcześniejsze wyniki badań laboratoryjnych.
Po przeprowadzeniu wstępnego badania oglądowego, lekarz przybliży specyfikę chorób odkleszczowych, a także wyczerpująco wyjaśni metody przeprowadzania diagnostyki, jej zalety i rodzaje ewentualnych powikłań.
Podsumowaniem pierwszej konsultacji jest stworzenie przez lekarza precyzyjnego panelu laboratoryjnego (zestaw przepisanych badań) oraz ewentualnych badań konsyliarnych, służących potwierdzeniu obecności infekcji.
Czas trwania konsultacji: około 1 godziny.

Druga konsultacja: diagnostyka
Termin drugiej konsultacji przypada na okres ok. 1-2 tygodni po wywiadzie, po uzyskaniu wyników badań z laboratorium. Lekarz wyczerpująco omówi wyniki badań, przedstawiając plan rekomendowanej terapii, a także możliwości rozpoczęcia leczenia. Podczas konsultacji lekarz stworzy kolejny, konieczny do przeprowadzania w celu kontroli przebiegu leczenia – test laboratoryjny.

Czas trwania konsultacji: około 1 godziny.

Trzecia konsultacja i dalsze konsultacje kontrolne
Trzecia konsultacja odbywa się przynajmniej po 8 tygodniach w stosunku do drugiej wizyty. Jej celem jest ocena skuteczności podjętej terapii względem zaburzeń obserwowanych u pacjenta. Zgodnie z wnioskami lekarz zaleca dalsze metody terapeutyczne.

Czas trwania konsultacji: do 1 godziny.